යටත් විජිත සමාජ සන්දර්භය තුළ කුලය හා පංතිය පිළිබඳව විමර්ශනයක් (19 වන සියවසේ රචිත පද්‍ය කාව්‍යය ඇසුරින් කරන විමර්ශනයකි)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account