දහඅට වැනි සියවසේ කන්ද උඩරට බෞද්ධාගමික පුනර්ජීවයෙන් පසුව සිදුවු ශාසනික පරිහානිය සහ ශ්‍යාම උපසම්පදාව නිසා ප්‍රචලිත වූ කුල ක්‍රමය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account