සෙංකඩගල මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැරණි ම බෞද්ධ විහාර ආරාම

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account