ගම්පහ අස්ගිරිය විහාරයෙන් හමු වූ ශිලා ලේඛනය පිළිබද මූලික විමර්ශනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account