බුත්සරණින් නිරූපිත දොළොස්වන, දහතුන්වන සියවස්හි සිංහල භාෂාවේ ස්වරූපය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account