මහායාන ආගමේ ව්‍යාප්තිය හා සාධක පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක විමසුමක් (අනුරාධපුර අභයගිරිය විහාරය ඇසුරින්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account