ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් මානවයාගේ ප්‍රධාන ආහාර පුරුද්දක් වන සිංහල ගොළුබෙලි ආහාරය නැගෙනහිර අප්‍රිකාවෙන් සම්භවය වූවක් ද?

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account