අතීතයේ භික්ෂූන්ගේ වාසස්ථානයක් වු බඹරගල රජමහා විහාරය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account