කැකිරාව ඉපලෝගම නඛා විහාරයට අයත් අප්‍රකාශිත ශිලා ලේඛනයක් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account