පූජනීය උරුමයේ ගතිකත්වය සහ තිරසාරභාවය කේන්ද්‍රකරගත් දේශීය උරුම සංරක්ෂණ සම්ප්‍රදායේ පරමාදර්ශය රුවන්වැලිසෑ ප්‍රතිසංස්කරණය ද ?

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account