අඔගහහේන ග්‍රාමයේ පාරම්පරික ව පවත්වාගෙන එනු ලබන අම්පිටිය ශාන්තිකර්මය පිළිබද මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account