අතීතයේ රජුට හිමිව තිබූ ඉඩම් අයිතිය හා බලතල පිළිබද සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය භාවිතයෙන් සිදු කෙරෙන අධ්‍යනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account