වළවේ නිම්නයේ අප්‍රකට ඓතිහාසික බෞද්ධ ස්මාරක තුලින් හෙළිවන තත්කාලීන සමාජ සංස්කෘතිය (පුරාවිද්‍යාත්මක නෂ්ටාවශේෂ, ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර හා ජනශ්‍රැති ඇසුරෙන් කෙරෙන පර්යේෂණාක්මක අධ්‍යයනයකි)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account