ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථාරූඪයේ දී මාතලේ ආලෝක විහාරයට සහය වූ විහාර ඝනයක් පිළිබඳ කෙරෙන එ‍ෙතිහාසික විමසුමක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account