පශ්චාත් යුධ සමයේ මුහුදු වැදි ජනතාව කෙරෙහි සිදු කළා වු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතය කෙරෙහි ඇති කළ බලපෑම පිළීබඳ මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account